top of page

MKR

לבית קפה בבית הבד בחוות מקורה שבחוף הכרמל
מידוף גבוה עשוי קורות יו.פי.אן
מדפי רשת אקספנדד
דלפק משולב נגרות
צילום: שירן כרמל
נגרות: אלי אמויאל
ביצוע: גיל שגיב

bottom of page